DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC NHI KIÊN HẢI

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại : 0946339582
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Trần Kim Oanh