DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC TÂM KIÊN GIANG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 157A, ấp Hòa Ninh, Xã Mong Thọ A, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại : 01663415254
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Hữu Tâm