CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIẾN ĐẠI PHÚ QUỐC
CTY KIẾN ĐẠI PHÚ QUỐC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KIẾN ĐẠI PHÚ QUỐC

CTY KIẾN ĐẠI PHÚ QUỐC
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Tổ 7, ấp Cây Thông Trong, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại : 0969458181
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Ngọc Hạnh